Skip to content

Merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti

  Merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti lyhyesti

  • Yhtiö pyrkii keräämään Merkintäetuoikeusannilla ja Suunnatulla Annilla yhteensä 12 miljoonan bruttovarat tarjoamalla enintään 25 090 458 Tarjottavaa Osaketta ja enintään 35 000 000 Suunnattavaa Osaketta.
  • Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi niiden olemassa olevien osakkeiden (”Olemassa Olevat Osakkeet”) omistuksen mukaisessa suhteessa.
  • Osakkeenomistaja, joka on Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 15.3.2021 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa Olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti kolme (3) vapaasti luovutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta kohden (”Merkintäoikeus”).
  • Merkintähinta on 0,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Suunnattavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”).
  • Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”).
  • Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 18.3.2021 klo 10.00 ja 26.3.2021 klo 18.30 välisenä aikana Suomen aikaa.
  • Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 12.4.2021.
  • Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 1 659 617 eurolla. Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”Joensuun Kauppa ja Kone”) on sitoutunut merkitsemään yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavaa Osaketta Jussi Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla Merkintäoikeuksilla. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Yhtiön hallituksen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 149 080,60 eurolla.
  • Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 13 824 614 osaketta eli yhteensä 55,1 prosenttia kaikista Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista.
  • Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa ja Koneelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan.
  • Inission AB (publ) (”Inission”) on sitoutunut merkitsemään tietyin Suunnatun Annin ehdoissa kuvatuin edellytyksin enintään 34 000 000 osaketta Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin, ja Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut merkitsemään 1 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin. Mikäli Annit ja siihen liittyvät järjestelyt toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella.
  • Yhtiö julkaisee Anteja koskevan Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen 11.3.2021.
  • UB Securities Oy on Antien pääjärjestäjä.

  Toimitusjohtajan haastattelu

  Toimintavaihtoehdot merkintäetuoikeusannissa

  • Voit käyttää saamasi merkintäoikeudet uusien osakkeiden merkitsemiseen.
  • Voit ostaa pörssissä lisää merkintäoikeuksia.
  • Voit myydä pörssissä osan merkintäoikeuksistasi tai kaikki merkintäoikeutesi.
  • Mikäli et ole vielä Enedon osakkeenomistaja, voit ostaa merkintäoikeuksia pörssistä ja merkitä niillä osakkeita.
  • Mikäli ostat merkintäoikeuksia pörssistä, huomioithan että voit tehdä merkintäoikeuksilla merkinnän vasta, kun ostetut merkintäoikeudet ovat kirjautuneet arvo-osuustilillesi.

  MUISTA TOIMIA MERKINTÄAIKANA!
  Mikäli et merkitse merkintäoikeuksillasi osakkeita tai myy merkintäoikeuksiasi pörssissä, merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen. Omaisuudenhoitajasi saattaa pyytää sinua antamaan merkintätoimeksiantosi jo ennen merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. Osakkeiden merkintä tulee tehdä oman omaisuudenhoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli et saa ohjeita omaisuudenhoitajaltasi, voit olla yhteydessä pääjärjestäjään puhelimitse ma–pe kello 9–16 numerossa 09 2538 0300 ja sähköpostitse teo.linnovaara@unitedbankers.fi tai robert.savander@unitedbankers.fi.

  Tärkeitä päivämääriä

  • Viimeinen kaupankäyntipäivä Merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla 11.3.2021
  • Merkintäoikeuksien irtoamispäivä 12.3.2021
  • Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin Täsmäytyspäivä 15.3.2021
  • Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 16.3.2021
  • Merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00
  • Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 18.3.2021 klo 10.00
  • Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy 26.3.2021 klo 18.30
  • Merkintäaika päättyy 1.4.2021 klo 16.30
   Tämä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin Tarjottavia Osakkeita voi merkitä Merkintäoikeuden perusteella. Merkintäpaikat ja tilinhoitajat saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy.
  • Kaupankäynti merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 6.4.2021
  • Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin ja Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Olemassa Oleviin Osakkeisiin arviolta 9.4.2021
  • Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla ja Suunnattavilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 12.4.2021

  Kysymyksiä ja vastauksia

  Lataa kysymyksiä ja vastauksia -pdf

  Lisätietojen antajien yhteystiedot

  Vesa Leino,
  Enedo Oyj:n toimitusjohtaja

  Puh 040 759 8956

  Contact us

  Hyväksy ehdot

  Vastuunrajoitus

  Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn johdosta. Sinun tulee lukea seuraava teksti ja antaa pyydetty vahvistus päästäksesi tarkastelemaan näitä tietoja ja asiakirjoja.

  EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

  Seuraavilla verkkosivuilla olevia tietoja ja asiakirjoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Seuraavat verkkosivut ja niillä olevat tiedot ja asiakirjat eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai muussa valtiossa, jossa se olisi lainvastaista.

  Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa anneista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

  Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen voi olla rajoitettua tietyissä maissa, ja vain määrätyillä henkilöryhmillä voi olla oikeus tarkastella niitä. Sellaisten Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen, Japanin ja Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat tiedot ja asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, että heihin eivät sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla verkkosivuille siirtyminen olisi kiellettyä, rajoitettua tai se edellyttäisi rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos tällaiset henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

  Lukuun ottamatta Suomea, seuraavilla verkkosivuilla esitetyt tiedot ja asiakirjat on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.

  Seuraavat verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan laillisesti jakaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä esitettyihin tietoihin ja asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien verkkosivujen tai niillä esitettyjen tietojen ja asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

  Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti. Vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä oleskele Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen olisi lainvastaista.