Skip to content

Enedo osakkeiden lunastusprosessi

Enedo Oyj, Pörssitiedote 16.1.2023 klo 17:30

Enedo Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Inission AB (”Inission”) on 4.11.2022 käynnistänyt Enedo Oyj:n (”Enedo”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Enedon liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.
Inissionin edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Enedon vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on 10.1.2023 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi professori Vesa Annolan.
Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Inissionin ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja on julkaistu Enedon internet-sivuilla. Se tullaan lisäksi viipymättä julkaisemaan Virallisessa lehdessä.
Tämänhetkisen arvion mukaan Enedo Oyj:n osakkeiden arvioidaan poistuvan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta arviolta noin huhtikuun lopussa 2023.

Lisätietoa

Mikael Fryklund
toimitusjohtaja
puh. 040 500 6864

Liite tiedotteeseen 2023 01 16

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.enedopower.com

Contact us