Skip to content

Hallinnointi

Enedon hallinnointi

Enedo noudattaa arvopaperimarkkinalakia, NASDAQ Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, mukaan lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi, sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiön hallinnointiin sovelletaan 1.1.2020 lähtien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020  (Corporate Governance) suosituksia. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä  ja tiedot perustuvat kunkin vuoden lopun vallinneeseen tilanteeseen.

Contact us