Skip to content

Hallitus

Tuomo Lähdesmäki

s. 1957

Koulutus: DI, MBA

Hallituksen jäsen 2017 lähtien
Hallituksen puheenjohtaja

Päätoimi:
Boardman Oy, partneri 2002-

Keskeinen työkokemus:
Elcoteq Network Oyj, toimitusjohtaja 1997-2001
Leiras Oy, toimitusjohtaja 1991-1997
Swatch Group, johtaja 1990-1991
Nokia Mobile Phones, johtaja 1986-1989

Keskeiset luottamustoimet:
Sievi Capital Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Kitron ASA, hallituksen puheenjohtaja
Finland University Oy, hallituksen puheenjohtaja
Tu­run yliopistosäätiö, hallituksen puheenjohtaja
Meconet Oy, hallituksen jäsen
Fondia Oyj, hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä tai suurimmista osakkeenomistajista

Taru Narvanmaa

s. 1963

Koulutus: KTM

Hallituksen jäsen 2018 lähtien
Hallituksen varapuheenjohtaja

Päätoimi: hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:
Aktia Oyj, varatoimitusjohtaja 2011-2017 ja toimitusjohtajan sijainen 2015-2017
Aktia/Veritas Henkivakuutus Oy, toimitusjohtaja 2007-2011
Raisio Oyj, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, johtoryhmän jäsen 2001-2007
Sampo Oyj, asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävät 1989-2001

Keskeisimmät hallitusjäsenyydet:
Sievi Capital Oyj, hallituksen jäsen 2019-
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, hallituksen jäsen 2018-
Puutarhaliike Helle Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015-
Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö, hallintoneuvoston jäsen 2014-
Stiftelsen Eschnerska Frilasaretten, hallintoneuvoston jäsen 2009-

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

Matti Miettunen

s. 1963

Koulutus: KTM (ekonomi)

Hallituksen jäsen 2018 lähtien

Päätoimi:
Ammattisijoittaja, liikkeenjohdon konsultti

Keskeinen työkokemus:
Mandatum Life , myyntijohtaja 2011–2015
RH Freight Oy, toimitusjohtaja 2007-2008
Delta Freight Oy, toimitusjohtaja, konsultti 2006-
Frans Maas Finland Oy, toimitusjohtaja 2001-2006
GT-Trans Oy, toimitusjohtaja 1987-2006

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

Antti Sivula

s. 1961

Koulutus: DI

Hallituksen jäsen 2016 lähtien

Päätoimi:
Mekitec Group, toimitusjohtaja 2015-

Keskeinen työkokemus:
Bluegiga Technologies Oy, toimitusjohtaja 2011-2015
Elektrobit Corporate, myynti- ja markkinointijohtaja 2007–2011
Orbis Group, Finland/Orbis International Technologies, USA, myynti- ja markkinointijohtaja 2004-2007

Keskeisimmät hallitusjäsenyydet:
Monidor Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020-

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

Michael Peters

s. 1981

Koulutus: Kestävän kehityksen ja teknologian tohtori, liiketalouden maisteri
Hallituksen jäsen 2020 lähtien

Päätoimi:
Sunvigo, perustaja ja toimitusjohtaja 2019-

Keskeinen työkokemus:
MAN Energy Solutions, varatoimitusjohtaja ja hybridivoimaratkaisujen johtaja 2017-2019
McKinsey & Company, Associate Partner 2006-2017

Riippumaton yhtiöstä tai suurimmista osakkeenomistajista

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen toimintaa avustavat valiokunnat.  Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajan.

Valiokuntien työjärjestyksessä on kuvattu valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2020 jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti perustaa erillisen tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Taru Narvanmaa (valiokunnan puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki ja Matti Miettunen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä ovat yhtiön taloudellisen raportoinnin läpikäynti, lakien ja normien noudattamisen valvonta. Tämän lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoa taloudellista raportointiprosessia, seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastuksen tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Taru Narvanmaa (valiokunnan puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki ja Matti Miettunen.

Päivitetty 18.4.2019

Contact us