Skip to content

Palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportit

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot ja kulujen korvausperusteet vuosittain

Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien johtajien palvelussuhteen ehdoista. Enedo Oyj:n hallitus hyväksyy toimitusjohtajaa ja johtoryhmään koskevan tulospalkkiojärjestelmän vuosittain. Palkitseminen jakautuu lyhyen aikavälin vuosittaiseen tulospalkkioon sekä pitkän aikavälin osakeomistusjärjestelmään.

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Contact us