Skip to content

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi 17.5.2021 yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kim Järvi.

Tilintarkastuspalkkiot vuodelta 2021

Virallisen tilinpäätöksen tarkastukseen kohdistuvat tilintarkastuspalkkiot tilikaudelta 2021 olivat 151 000 euroa. Muista palveluista tilintarkastusyhtiöt ovat veloittaneet tilikauden aikana 84 000 euroa.

Contact us