Skip to content

Yhtiökokoukset

Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjestyksessä. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeuttaan.

Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain ja päättää sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan sekä vastuuvapauden myöntämisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen jäsenet. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, jollei heidän poissaololleen ole painavia syitä.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi järjestetään tarvittaessa ylimääräinen yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous 2022
Ylimääräinen yhtiökokous, joulukuu 2021
Varsinainen yhtiökokous 2021
Ylimääräinen yhtiökokous, maaliskuu 2021
Varsinainen yhtiökokous 2020
Ylimääräinen yhtiökokous, helmikuu 2020
Varsinainen yhtiökokous 2019
Ylimääräinen yhtiökokous, toukokuu 2018
Varsinainen yhtiökokous 2018
Varsinainen yhtiökokous 2017
Ylimääräinen yhtiökokous 31.1.2017
Yhtiökokous 2016
Yhtiökokous 2015
Yhtiökokous 2014
Varsinainen yhtiökokous 2013
Ylimääräinen yhtiökokous joulukuu 2013
Ylimääräinen yhtiökokous elokuu 2013
Varsinainen yhtiökokous 2012
Varsinainen yhtiökokous 2011

Contact us