Skip to content

Taloudellinen arvio

Arvio tilikauden 2021 taloudellisesta kehityksestä

Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen vuoden 2021 liikevaihdon olevan yli 40 millj. euroa. Vuoden 2021 käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) olevan positiivinen ja liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) paranevan vuodesta 2020 mutta olevan negatiivinen.

Kolmivuotiskatsaus

Kolmivuotiskatsaus

Contact us