Skip to content

Sijoittajayhteydet ja tiedonantopolitiikka

Sijoittajaviestintä

Yhtiön sijoittajaviestinnän tavoitteena on tuottaa täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa Enedo-konsernin liiketoiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä. Enedo julkaisee kaiken sijoittajatiedon internet-sivuillaan suomeksi ja englanniksi.

Sijoittajaviestintään kuuluvat mm. seuraavat asiat:

• Vuosikertomus
• Osavuosikatsaukset
• Yhtiökokoukset
• Pörssitiedotteet
• Puhelinkonferenssit
• Johdon presentaatiot sijoittajaseminaareissa
• One-on-one-kokoukset analyytikoiden, salkunhoitajien ja rahoittajien kanssa

Sijoittajaviestinnästä vastaavat Enedo Oyj:n toimitusjohtaja sekä talousjohtaja taloudellisten tietojen osalta.

Enedon verkkosivusto

Yhtiö julkaisee englannin- ja suomenkielisen vuosikertomuksen, tilinpäätöstiedotteen sekä puolivuotiskatsauksen. Pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat välittömästi julkistamisen jälkeen luettavissa yhtiön internet-sivuilta. Yhtiön kotisivuilla julkaistaan edellä mainittujen tiedotteiden lisäksi myös sijoittajatapaamisissa käytettyä muuta aineistoa.

Hiljainen jakso

Enedo noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkistamista. Tällöin Enedo ei anna lausuntoja taloudellisesta tilastaan tai liiketoimintojen kehityksestä.

Tiedonantopolitiikka

Enedon sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Enedon osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä riittävää ja oleellista tietoa yhtiöstä ja sen liiketoimintaympäristöstä samanaikaisesti ja tasapuolisesti eri sijoittajaryhmille, jotta pääomamarkkinoilla toimijat voivat muodostaa kuvan Enedosta sijoituskohteena.

Enedon osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä. Enedo noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, NASDAQ  Helsinki Oy:n sääntöjä ja muun Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeita sekä muita pörssiyhtiöitä koskevia sääntöjä

Enedon tiedonantopolitiikan tavoitteena on määritellä keskeiset periaatteet ja toimintatavat Enedon sijoittajaviestinnälle. Hallitus on hyväksynyt  tiedonantopolitiikan. Tiedonantopolitiikka tarkastetaan määräajoin ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Tiedonantopolitiikka

Sijoittajaviestinnän yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja
Mikael Fryklund, etunimi.sukunimi [at] enedopower.com, puh. 040 500 6864.

Talousjohtaja
Hannu Hiillos, etunimi.sukunimi [at] enedopower.com, puh. 040 523 5383.

Contact us