Skip to content

Enedo koronavirus kysymykset ja vastaukset 1.6.2020

Enedo koronavirus Q&A – Päivitetty 1.6.2020.

Missä toimipisteenne sijaitsevat ja mikä on koronaviruksen vaikutus yhtiölle ja sen asiakkaille?

• Enedolla on toimintaa Tunisissa (oma tehdas), Italiassa (tuotekehitys, myynti), Suomessa (pääkonttori, tuotekehitys, myynti) ja Yhdysvalloissa (myynti). Seuraamme paikallisten hallitusten ja terveysviranomaisten määräyksiä ja ohjeita kaikissa näissä maissa.
• Tunisian tehdas oli suljettuna maaliskuun viimeisen ja huhtikuun ensimmäisen viikon paikallisten viranomaismääräysten vuoksi. Tämän jälkeen saimme viranomaisilta erityisluvan tehtaan uudelleen avaamiseen rajoitetulla työvoimalla. Toukokuun alussa Tunisian viranomaiset antoivat luvan kasvattaa tehtaan henkilömäärää lisää mutta ulkonaliikkumiskiellosta johtuen yövuoroa ei saatu tuolloin vielä käyttöön. Toukokuun lopussa Ramadanin päättymisen jälkeen rajoituksia lievennettiin lisää ja kesäkuun alusta alkaen käytössämme ovat kaikki työvuorot vaikkakin henkilöiden välisistä etäisyysvaatimuksista johtuen vielä hieman vajaalla henkilökunnalla.
• Koska Italian liiketoimintamme käsittää myös terveydenhuollon tarpeisiin toimitettavia teholähteitä, toimintomme siellä ovat jatkuneet normaalisti huolimatta Italian yleisistä viranomaismääräyksistä. Enedon Italian yksikkö myy ja toimittaa sekä omalla Tunisian tehtaalla että sopimusvalmistajien tehtaissa Aasiassa ja Itä-Euroopassa tehtyjä tuotteita. Sopimusvalmistajien tehtaiden tuotanto on jo palannut lähes normaaliin, toimitusajat saattavat kuitenkin vielä olla hieman tavanomaista pidempiä.
• Suomessa liiketoimintamme ovat jatkuneet lähes normaalisti. Toimituskykymme Suomen ja Viron sopimusvalmistajilta on pysynyt tilanteesta huolimatta lähes ennallaan.
• Monet yhdysvaltalaisista asiakkaistamme sijaitsevat osavaltioissa, joissa koronaviruksen aiheuttamat muutokset ovat selkeästi pienemmät kuin New Yorkissa tai Kaliforniassa.

Miten erilaiset poikkeusjärjestelyt ja rajoitukset vaikuttavat yhtiöönne lyhyellä ja / tai pitkällä aikavälillä?

• Tunisin tehtaan rajoitetulla toimituskyvyllä on ollut vaikutusta Italian yhtiön Tunisian tehtaalta tulevien tuotteiden myyntiin. Tavoitteenamme on saada rajoitusten aiheuttama tuotantovajaus toimitettua asiakkaille elokuun puoleen väliin mennessä.
• Systems-tuotteissa ja muissa Suomesta toimitettavissa tuotteissa ei nopeasta reagoinnistamme johtuen ole ollut merkittäviä toimitus- tai kysyntäongelmia. Jotkut asiakkaistamme, jotka sijaitsevat koronaviruksesta enemmän kärsineissä maissa, pyysivät viivästyttämään tilausten toimituksia tai halusivat erikseen vahvistaa jokaisen toimituksen vastaanoton ennen sen lähettämistä. Myös näiden asiakkaiden liiketoiminta ja toimitusten sujuvuus on palautunut tai palautumassa normaaliksi.
• Asiakkaamme toimivat hyvin monilla eri teollisuudenaloilla ja tästä syystä koronaviruksen vaikutukset asiakaskuntamme liiketoimintaan ovat hyvin vaihtelevia. Osa viihde- ja vapaa-ajan teollisuutta lähempänä toimivista asiakkaistamme ovat ennakoineet jonkin verran pienenevää lopputuotekysyntää, kun taas esimerkiksi terveydenhuollon alalla toimivien asiakkaidemme tuotteiden kysyntä on nopeasti kasvanut.
Enedo ilmoitti saaneensa merkittäviä tilauksia terveydenhuollon laitteisiin käytettävistä teholähteistä. Miten tämä vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan lyhyellä ja / tai pitkällä aikavälillä?
• Olemme toimineet terveydenhuollon teholähteiden parissa jo 20 vuoden ajan ja niillä on aina ollut tärkeä rooli tuoteportfoliossamme ja strategiassamme. Tämän hetkisessä tilanteessa kyseisten tuotteiden kysyntä on ainakin lyhytaikaisesti lisääntynyt ja kaikki tekevät töitä mahdollisimman nopean toimituskyvyn varmistamiseksi. Saadut tilaukset auttavat meitä lieventämään mahdollista epävarmuutta muiden tuoteryhmiemme kysynnässä

Mitä olette tehneet koronaviruksesta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten pienentämiseksi?

• Koronaviruksen lyhytaikaisten vaikutusten lieventämiseksi aloitimme väliaikaiset lomautukset sekä Italiassa että Suomessa ja päätimme myös leikata johtoryhmän palkkoja samalle ajanjaksolle. Väliaikaiset lomautukset ja kaikki kustannussäästötoimet on kohdistettu niin, että niillä ei ole vaikutusta toimituskykyymme.
• Olemme myös hakeneet ja saaneet Business Finlandilta 100.000 euron tuen Suomen yhtiön tuotantoketjun kehittämiseen, jolla varmistamme toimituskyvyn erityisesti Systems tuotteille, joita toimitetaan muun muassa sairaaloiden varavirtalähteiksi.

Onko arvionne tilikauden 2020 taloudellisesta kehityksestä edelleen voimassa?

• Arvioimme koko vuodelle 2020, että jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto, liikevoitto (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) ja käyttökate (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) paranevat vuodesta 2019. Liikevoiton arvioimme kuitenkin jäävän tappiolliseksi vuonna 2020.
• Mahdollisista muutoksista tähän arvioituun tilikauden 2020 taloudelliseen kehitykseen kerromme markkinoille aina pörssitiedotteella asetettujen sääntöjen, lakien ja määräysten mukaisesti.

Kuinka huolehditte työntekijöidenne terveyden turvaamisesta?

• Olemme antaneet työtekijöidemme terveyden vaalimiseen ja koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyviä paikallisiin rajoituksiin, ohjeisiin ja käytäntöihin perustuvia yhtiön sisäisiä ohjeistuksia, neuvoja ja rajoituksia. Näiden ohjeistusten antamista jatketaan kunkin maan tilanteen kehittymisen mukaan.
• Johtoryhmämme seuraa koronavirustilanteen kehittymistä viikoittaisissa koronavirus-työryhmän puhelinkokouksissa ja tarpeen vaatiessa reagoi muutoksiin välittömästi.