Skip to content

Enedolle merkittäviä terveydenhuollon virtalähteiden tilauksia

Enedo on saanut kaksi merkittävää terveydenhuollon virtalähdetilausta Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoille meneviin terveydenhuollon laitteisiin. Tilausten yhteenlaskettu arvo on noin 1,6 miljoonaa euroa ja ne sisältävät noin 70 000 hengityskoneisiin ja kehonulkoisiin hapettimiin (ECMO) käytettävää virtalähdettä. Näiden nyt saatujen tilausten lisäksi Enedo toimittaa jatkuvasti myös sairaaloiden varavirtajärjestelmiä.

Tilatut virtalähteet ovat erittäin tärkeä osa hengityskoneiden ja kehonulkoisten hapettimien tuotantoa. Näitä rakennetaan tällä hetkellä erityisesti maihin, joissa on koronakriisin vuoksi pulaa kyseisistä laitteista.

— Olemme täydellä sydämellä mukana palvelemassa terveydenhuollon tarpeita tuotteidemme avulla, ja tällä tavoin osaltamme auttamassa koronaviruksen vastaista taistelua. Mahdollisuutemme reagoida nopeasti kasvavaan kysyntään on seurausta monien vuosien tiiviistä yhteistyöstä alan toimijoiden kanssa. Olemme työskennelleet terveysalan virtalähteiden parissa jo 20 vuotta, kertoo Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino.

— Nämä uudet tilaukset auttavat meitä myös lieventämään mahdollista epävarmuutta muiden tuoteryhmiemme kysynnässä. Jatkamme tiivistä yhteistyötä eri kumppaneiden ja myyntikanavien kanssa kyetäksemme vastaamaan positiivisesti tällaisiin pyyntöihin myös jatkossa, Leino jatkaa.

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems.

Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 394 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com