Skip to content

Eforen uusi nimi on Enedo

STRATEGIA KESKITTYY TEOLLISUUDEN TEHOLAITERATKAISUIHIN

Aiemmin Efore nimellä toiminut Helsingin pörssissä listattu yhtiö sai uuden nimen, kun ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi tänään uuden Enedo-nimen.

Korkealuokkaisiin teholaitetuotteisiin ja -järjestelmiin erikoistunut Enedo on terävöittänyt strategiaansa ja tehostaa toimintamalliaan. Myytyään telekommunikaatioliiketoimintansa loppuvuodesta kiinalaiselle Shenzhen Kexin Communicationille, Enedo keskittyy nyt kasvattamaan teollisuusliiketoimintaansa.

Enedo vastaa palveluillaan entisestään digitalisoituvan ja sähköistyvän maailman tarpeisiin. Sen osaamisen ytimessä on kyky muuntaa sähköä erilaisiin käyttötarpeisiin ja tehdä sähkövirrasta parempaa eli luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa.

”Sähköistyminen tulee kasvamaan. Sähkö ei voi kuitenkaan olla mitä tahansa sähköä, vaan se tulee muokata vastaamaan aiempaa herkempien ja haavoittuvampien järjestelmien ja prosessien vaatimuksia. Meidän erityisosaamistamme on tuoda ratkaisuja kriittisten prosessien automaation ohjaukseen, erityisen korkeaa toimintavarmuutta vaativiin laitteisiin ja kohteisiin sekä esimerkiksi vaativiin LED valaistuskohteisiin”, Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino sanoo.

 

Uusi brändi ja nimi toimialasta ja kulttuurista

Enedon uusi nimi juontaa juurensa energiasta ja vahvasta tekemisen kulttuurista. Yhtiön logon punainen tunnusosa kuvaa sähkön muuntautumista. Nimi muutettiin, koska Efore nimi siirtyi uudelle omistajalle telekommunikaatioliiketoiminnan myynnin myötä.

”Olemme yhtiönä käännekohdassa. Uusi brändi-identiteetti antaa meille loistavan mahdollisuuden aloittaa uuden strategiamme toteuttaminen yhtenäisellä ja uudistetulla toimintamallilla. Enedon vahvuutena ovat korkea tekninen osaaminen sekä kyky ja halu auttaa asiakkaita heidän bisneksensä kannalta kriittisissä toiminnoissa. Päämarkkina-alueinamme ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka”, Vesa Leino sanoo.

Enedon tarjonta jakautuu kolmeen tuotekategoriaan: power systems, led drivers ja power supplies. Power Systems -tuotekategorian tuotteet soveltuvat erityisesti teollisten prosessien virransyötön varmistamiseen kovissakin olosuhteisssa. Enedon led drivereita käytetään vaativissa valaistusprojekteissa ja tuotteissa, joissa tuotteen ominaisuudet ja laatu ovat avaintekijöitä. Power supplies -tuotekategoriassa on sekä asiakkaiden yksittäisiin tarpeisiin että vaativiin virransyöttöolosuhteisiin tehtyjä korkean laatutason tehoelektroniikan virtalähteitä ja latureita.

Teholaitemarkkinoiden globaalin markkinapotentiaalin arvioidaan olevan 25 miljardia USD*. Tästä Enedo keskittyy ennen kaikkea LED-, teollisuus- ja terveydenhuoltomarkkinaan, joiden osuus on noin 10 miljardia USD. Markkinan on arvioitu kasvavan vuosittain 5,6 prosenttia seuraavan kahden vuoden ajan*.

*Lähde: Micro-Tech Consultants, Global Switching Power Supply Industry and HIS Markit Ac-DC & DC-DC Merchant Market & External power Adpaters report 2018

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Leino

p. 040 759 8956

 

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems.

Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 394 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com