Skip to content

Hyväksy ehdot

Vastuunrajoitus

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn johdosta. Sinun tulee lukea seuraava teksti ja antaa pyydetty vahvistus päästäksesi tarkastelemaan näitä tietoja ja asiakirjoja.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavilla verkkosivuilla olevia tietoja ja asiakirjoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Seuraavat verkkosivut ja niillä olevat tiedot ja asiakirjat eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai muussa valtiossa, jossa se olisi lainvastaista.

Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa anneista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen voi olla rajoitettua tietyissä maissa, ja vain määrätyillä henkilöryhmillä voi olla oikeus tarkastella niitä. Sellaisten Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen, Japanin ja Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat tiedot ja asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, että heihin eivät sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla verkkosivuille siirtyminen olisi kiellettyä, rajoitettua tai se edellyttäisi rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos tällaiset henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Lukuun ottamatta Suomea, seuraavilla verkkosivuilla esitetyt tiedot ja asiakirjat on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Seuraavat verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan laillisesti jakaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä esitettyihin tietoihin ja asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien verkkosivujen tai niillä esitettyjen tietojen ja asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti. Vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä oleskele Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen olisi lainvastaista.